Förståelse för fluktuationer, levodopa och deras förhållande

Alla hoppas att ett botemedel mot Parkinsons sjukdom ska hittas så snart som möjligt, men under tiden behöver personer med Parkinsons sjukdom andra strategier för att få ut det bästa av livet. En effektiv behandling av Parkinsons sjukdom bygger främst på att motverka bristen på dopamin i hjärnan. Levodopa är det mest effektiva, billigaste och enklaste sättet att förbättra Parkinsons sjukdom, men det fungerar bara i några timmar. Därför krävs det flera doser per dag. De kompletterande doserna passar ihop som bitarna i ett pussel.

Förhållandet mellan fluktuationer och levodopa kan undersökas med hjälp av följande figur.

NSN_levodopalevels_three_doses_red_gereen_yell.width-800

Diagrammet visar ett exempel på en dag för en person. Den vita linjen visar mängden levodopa i blodet mellan kl. 7 och 23. Levodopanivån avgör det kliniska svaret. Helst ska den vita linjen hålla sig inom det gröna området så mycket som möjligt.

Den vita linjen är resultatet (summan) av tre blå kurvor. Eftersom varje blå kurva representerar absorptionen och utsöndringen av en enda dos levodopa, visar diagrammet att tre doser levodopa har tagits. De tre doserna har markerats med *. Helst ska den vita linjen hålla sig inom det gröna området så mycket som möjligt.

Som diagrammet visar var den första dosen levodopa för låg och hade därför ingen klinisk effekt. Med den andra dosen hamnade den vita linjen kortvarigt i det gröna området. Den period då den vita linjen befinner sig i det gröna området kommer att upplevas som betydligt bättre än när den vita linjen stannar i det gula området. Den tredje dosen levodopa är för hög och gör att den vita linjen hamnar i det röda området. Detta innebär att det blir för mycket rörelse, vilket kallas dyskinesier.

De problem som uppstår till följd av de fluktuerande läkemedelsnivåerna är vanliga: många personer med Parkinsons sjukdom har "fluktuationer", det vill säga svängande läkemedelsnivåer i kroppen som leder till bra och dåliga timmar.

Fluktuationer uppvisar flera vanliga mönster

  • Fördröjd start: den första dosen är för låg, vilket leder till dåliga timmar i början av dagen.
  • Wearing off: en dos fungerar, men inte tillräckligt länge peak dose dyskinesia: ofrivilliga rörelser någon gång efter att ha tagit ett piller, medan nivån är på topp.
IMG_0626