Använd listan över symtom

Använd den orangefärgade ikonen för att öppna symtomlistan.

Välj lämplig text genom att trycka på den. Detta sparar och registrerar texten. 

Listan kan fyllas i portalen med textobjekt (ord eller korta meningar) som ett tecken eller symptom. Eller något som du tycker är bra att registrera i din kalender. Diskutera punkterna med din läkare.