I avsnittet Användning ges en kort introduktion till hur du använder Parkinson Smartwatch. Detaljerad hjälp och instruktioner finns tillgängliga efter att du loggat in på din personliga webbsida. 

Du är välkommen att titta runt i menyn till vänster på den här sidan.