Bättre kommunikation

Ett möte hos läkaren hindras alltför ofta av tidsbrist. Du vill ha information från läkaren och läkaren vill ha information från dig. Mycket av den information som din läkare behöver kan ingå i din elektroniska dagbok i Parkinson Smartwatch. Denna information omvandlas sedan till smarta diagram som din läkare kan se efter att ha loggat in på webbplatsen för Parkinson Smartwatch.

Alltför ofta kan ett smart diagram berätta mer för en läkare än tusen ord! De smarta diagrammen är till exempel idealiska för att spåra effekterna av ett medicinskt ingrepp.

Parkinson Smartwatch gör det därför möjligt för dig att dela en stor mängd information med din läkare på ett mycket effektivt sätt.

0A61D31A-4529-498E-822E-EB78A7FEC5C2.width-800