Praktik

Du kan öva på att använda regnbågen här:

Prova det nu

Den kommer inte att generera några data, så du kan använda den utan problem.