10 skäl att använda Parkinson Smartwatch

Öka din livskvalitet med personlig behandling Tryck bara på din Parkinson Smartwatch för att registrera information. Med Parkinson Smartwatchs elektroniska dagbok kan din läkare se hur ditt tillstånd förändras från dag till dag, från timme till timme. Den här informationen öppnar möjligheter att anpassa behandlingen till dina personliga behov, så att du får "fler bra timmar".
Ta rätt piller vid rätt tidpunkt En påminnelse visas på Parkinson smartwatch när du behöver ta dina piller. Enkelt och exakt: Påminnelsen visar ett fotografi av de piller som du måste ta. Du kan ändra dina påminnelser på din personliga webbsida.
Kommunicera mer effektivt Diagrammen innehåller en mängd information och har utformats särskilt för att berätta din personliga berättelse för sjuksköterskor och medicinska specialister som arbetar med Parkinsons sjukdom. Med hjälp av diagrammen kan de se hur du har fungerat med en snabb överblick. På så sätt kan du använda deras stöd mer effektivt.
Övervaka behandlingens effektivitet. Med de smarta diagrammen kan du granska effektiviteten av din behandling genom att visa hur många procent av timmarna du upplever som "bra". Genom en process där du justerar behandlingsplanen och övervakar effekten av de ändringar som gjorts har du ett sätt att bli av med fluktuationer. Parkinson Smartwatch är uttryckligen utformad för att hjälpa dig att få "fler bra timmar".
Enkelt och snabbt Att hålla reda på ditt tillstånd kan ge viktig information till din läkare, men många patienter tycker att handskrivna dagböcker är besvärliga. Den elektroniska dagboken i Parkinson Smartwatch är lätt och snabb att använda: du behöver bara trycka på Status Rainbow. Parkinson smartwatch är resultatet av många års klinisk erfarenhet och feedback från hundratals patienter. Användarna har bedömt att den är mycket bekvämare, tillförlitligare och mer exakt än skriftliga dagböcker.
Översikt Översiktsdiagrammen visar sjukdomsförloppet under en längre tidsperiod: ett utmärkt sätt att övervaka förändringar och effekten av eventuella åtgärder.
Bli mer aktiv Ladda upp ett foto som du själv väljer och välj en tid: en påminnelse om att du ska träna skickas till din klocka.
Övervaka måltidernas påverkan Måltider kan påverka upptaget av levodopa i tarmen. Med Parkinson Smartwatch kan du registrera varje måltid med ett enda tryck på ikonen för kniv och gaffel. Din läkare kan sedan bedöma hur dina måltider och ditt läkemedelsschema korsar varandra.
Registrera varje symptom i din elektroniska dagbok Du kan registrera alla dina symtom i den elektroniska dagboken i Parkinson Smartwatch med hjälp av en personlig lista. Du kan också lägga till ytterligare text som du vill ha med i din dagbok.