Förbättra: fler "bra" timmar

IMG_0594.width-800

Ibland kan de uppgifter som du har registrerat i din e-dagbok visa att det behövs en ändring av ditt läkemedelsschema. Underbehandling kan innebära att du registrerar många "off" eller "dåliga" timmar med din Parkinson Smartwatch. En väl avvägd ökning av läkemedelsdosen eller tillägg av löslig levodopa kan förvandla "dåliga" timmar till "bra". Vid andra tillfällen kan det faktiskt vara bättre att övervaka situationen än att göra några förändringar. Oavsett vilket så finns Parkinson Smartwatch där för att hjälpa och stödja dig och ditt team av vårdpersonal. Diskutera alltid eventuella ändringar av din medicinering med din läkare.