Ansvarsfriskrivning

Parkinson Smartwatch B.V.

Genom att använda webbplatsen parkinsonsmartwatch.com accepterar du följande villkor. Nederländsk lag gäller för dessa villkor och för användningen av parkinsonsmartwatch.com.

Innehållet på parkinsonsmartwatch.com görs inte tillgängligt och är endast avsett för informationsändamål. Inga rättigheter kan härledas från det. Parkinson Smartwatch B.V. är inte ansvarig för skador som orsakas av att innehållet på webbplatsen inte är tillgängligt, är felaktigt och/eller ofullständigt. Skrivfel och/eller prisändringar reserveras uttryckligen. PSW ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplatser som det hänvisas till via parkinsonsmartwatch.com.

Om inget annat anges, ligger alla (immateriella) rättigheter till innehållet på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, texter, bilder och audiovisuellt material) hos Parkinson Smartwatch B.V.. Dessa rättigheter är uttryckligen förbehållna.