I avsnittet Förbättra finns information och förklaringar om hur du använder Parkinson Smartwatch. Syftet är att förbättra kommunikationen och interaktionen med ditt team, vilket kan bidra till att förbättra behandlingsplanerna och leda till en förbättring av hur du mår.

Titta gärna runt med hjälp av menyn till vänster på den här sidan.