Förbättra: Håll koll på dina uppgifter

De smarta diagrammen, som du kan se efter att ha loggat in på webbplatsen för Parkinson Smartwatch, ger en tydlig visuell representation av den information som du har använt klockan för att skriva in i din elektroniska dagbok.

Diagrammet SCORES påminner om en kalender: varje stapel är en dag (4 dagar visas i det här exemplet). De färgade delarna av en stapel representerar ditt val vid "regnbågen".

4478B5D2-4B85-42A4-BE78-8F509A4E772B.original

Den här figuren visar hur regnbågens kontinuerliga färger omvandlas till streckfärger med hjälp av sju lika stora intervaller.

Ljusblå rutor anger en måltid, lila rutor anger att man tar piller.

Du hittar denna legend också till höger om diagrammet.