Regnbågsdetaljer

Det finns två huvudorsaker till att man inte är "okej", antingen för mycket eller för lite levodopa. Låt oss titta närmare på dessa två problem:

Underbehandling uppstår när dopaminnivåerna är för låga. Detta orsakar typiska symtom på Parkinsons sjukdom: stelhet, långsamhet, långsam gång, tremor (darrningar, skakningar), fattigdom i rörelserna, mjukt tal, svårigheter att resa sig från en stol, små steg osv. Detta tillstånd kallas "av". Gult är den färg som representerar detta tillstånd: djupt gult när det är allvarligt, mer mot grönt när det är lite avslaget. Att visa din läkare var de värsta stunderna på dagen inträffar i din dagbok i Parkinson smartwatch hjälper till att hitta en behandlingsstrategi för att bli av med dem.

Det andra problemet är förknippat med överbehandling, när dopaminnivåerna är för höga kan du uppleva ofrivilliga rörelser som kallas dyskinesi eller koreodystoni. Rött är färgen för dyskinesi. Mindre allvarlig dyskinesi värderas närmare grönt (i mitten på "regnbågen") och representeras i diagrammen som orange (måttlig) eller rosa (lätt dyskinesi). (Observera att tremor är gul, inte röd!).

Din läkare kommer att hjälpa dig att lösa detta problem. I det här exempelfallet skulle en enkel ökning av den första dosen ge fler gröna timmar, eftersom den vita linjen stiger in i det gröna området.

Det är mycket lättare att hantera dessa problem om du kan visa läkaren din status i en dagbok, så att han eller hon vet var behandlingen är för låg eller för hög. Det är där Parkinson smartwatch erbjuder ett enkelt sätt att registrera din status. Det hjälper dig också att ta dina mediciner på rätt sätt och i tid.

Ett alternativt sätt att fylla din dagbok med data skulle vara att påminna dig med ett pip, t.ex. var 30:e minut, för att poängtera hur du mår. Detta visade sig vara mycket irriterande för de flesta patienter. Med PSW registrerar du helt enkelt när du känner att ditt tillstånd har förändrats. Det innebär att din dagbok fortsätter med den senast registrerade svårighetsgraden tills du trycker på igen.

Om du trycker för ofta kommer registreringen inte att skadas. Det rekommenderas att du gör en så exakt poängsättning som möjligt, men oroa dig inte: om du glömmer att knacka kan det lätt kompenseras med en registrering en annan dag. Att hoppa över dagar är inte heller något problem alls. Det är bättre att få poäng exakt för ett fåtal dagar än att få många poäng utan precision. Många patienter använder dagboken främst under veckan före ett möte med läkaren, samtidigt som de använder medicineringspåminnelserna och motionspåminnelserna kontinuerligt.

Alla patienter med PD har inte "dyskinesi". Dessa ofrivilliga rörelser förekommer oftare hos yngre patienter. Om du inte har dem behöver du alltså inte trycka på det röda området. Det röda området är INTE lämpligt för att poängsätta tremor: "tremor är gult" ! Skillnaden mellan tremor och dyskinesi förklaras i detalj HÄR (under uppbyggnad).