Bruksanvisning

Användarmanualen kan laddas ner genom att klicka på den här länken:

User Manual Parkinson Smartwatch v5.0