Information till läkare

I det här avsnittet hittar du en introduktion för läkare och några mer allmänna aspekter av systemet som är specifika för läkare. Den mesta informationen om Parkinson smartwatch finns i avsnittet Info för patienter, som också rekommenderas starkt till läkare. Portalen innehåller detaljerade instruktioner för läkare samt exempel på diagnos och hantering.