Vissa frågor om Parkinsons sjukdom

Känner du igen några av dessa fakta?

  • Parkinsonpatienter behöver mer tid än vad som finns i mitt schema.
  • För att diagnostisera svängningar i Parkinsons sjukdom behövs mycket information.
  • Fluktuationer i Parkinsons sjukdom behöver övervakas för optimal hantering.
  • Följsamhet till medicineringen vid Parkinsons sjukdom är ett stort problem.
  • För att hantera farmakologi vid Parkinsons sjukdom krävs korta cykler för planering, genomförande, kontroll och handling.
  • Underbehandling förekommer hos många patienter med Parkinsons sjukdom.
  • Patienter som remitteras för Djup hjärnstimulering eller pumpar bör först försöka optimera sitt orala läkemedelsschema.
  • Bedömning av livskvalitet vid fluktuerande Parkinsons sjukdom kräver dagböcker, inte en enda checklista.
  • Ångestminskning och avslappning påverkar motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom.

Då kan Parkinson smartwatch vara ett bra val för att stödja dig !