Systemet

Som läkare kan ditt huvudflöde se ut så här:

Logga in, välj en patient från din personliga lista och titta på journalerna. Diskutera dina resultat med patienten, kontrollera eller klargör eventuella oklarheter (t.ex. menade du verkligen dyskinesi när du fick röd poäng här, eller var det tremor?). Fråga hur fullständigt och hur exakt systemet användes. Anpassa din behandlingsplan, diskutera den med din patient och föreslå hur du ska använda Parkinson smartwatch för den kommande tiden.

Schermafbeelding_2018-11-18_om_11.57.50.width-800

Använd sökning för att filtrera listan: välj med kort text eller siffror och sök i alla kolumner. Prova det, det är mycket snabbt och bekvämt.

Längst ner i listan kan du gå till nästa sida eller öka antalet poster på en sida.

Klicka i den första kolumnen för att välja en patient.


I portalen hittar du hjälpikoner i varje avsnitt. Till exempel innehåller avsnittet om diagram detaljerade instruktioner om olika typer av diagram.