Een eerste indruk

Dit is de Parkinson Smartwatch. Ontworpen om de patient en zijn behandelteam bij de ziekte van Parkinson te ondersteunen. Het horloge is een handig digitaal dagboek voor responsfluctuaties, therapietrouw en symptomen. Accellerometrie ondersteunt u daarbij. De gegevens worden zo weergegeven zodat u snel een beeld krijgt van patronen zoals wearing off, en van het beloop. Een slim medicatie herinneringssysteem verbetert therapietrouw. Eenvoudig en effectief.
Dit is een voorbeeld van een digitale Meerwaldtkaart, vastgelegd met Parkinson Smartwatch. Geel betekent 'off', groen is 'on'. U krijgt zo makkelijk een beeld van off-perioden. In dit voorbeeld is dat vooral wearing off. De paarse vierkanten geven medicatie inname-momenten aan (werkelijke inname).
De belangrijkste instructie voor patiënten om een dagboek als dit te maken is: tik op deze 'regenboog' op uw horloge. Geel = off, groen is ok, rood = dyskinesie. Doe het opnieuw als u verandering bemerkt. Hoe ernstiger, hoe verder weg uit het midden.
Het achterliggende principe is een farmacokinetisch model van levodopa. Twee drempels (MIN & MAX) bepalen het therapeutische venster. Levodopa-niveaus onder 'MIN' resulteren in OFF-perioden (geel). Levodopa-niveaus boven 'MAX' resulteren in Dyskinesie (rood). Groen is de 'place to be': 'On' betekent goede respons, zonder bijwerkingen. De balk onderaan geeft het resulterende klinische verloop weer gedurende deze dag.
Ons dagboek zal zulke balken per dag vertonen. U zag net hoe de respons afhangt van een dosisprofiel. Door dit proces mentaal om te keren: d.w.z. het verloop van de levodopa-niveaus (de witte lijn) te reconstrueren uit de balk onderaan (het dagboek), wordt inzichtelijk hoe de dosering aangepast kan worden. Vaak is de stelregel: geel is te weinig levodopa, rood is te veel. Betere infomatie over het beloop maakt zo een beter afgestemde behandeling mogelijk.
Een model is een vereenvoudigde versie van de realiteit. Dit model is zeer nuttig in de klinische praktijk bij de meeste patiënten met fluctuaties. Maar soms is een aangepast model nodig, zoals bij difasische dyskinesie, waarbij dyskinesie niet gerelateerd is aan een 'MAX'-drempelwaarde, maar aan snel veranderende levodopa-niveaus. Op de site vindt u meer uitleg over diverse responsfluctuaties.
Patiënten worden door het horloge ondersteund om de therapietrouw te verhogen. De horlogeherinneringen kunnen zoemen en piepen, maar tonen ook een foto op het juiste moment. Op de portal kan de lijst met medicatiemomenten en elke foto worden ingesteld.
Dit zijn verschillende kaarten waarmee u snel een indruk krijgt van het beloop van de ziekte. Te veel geel betekent onderbehandeling, te veel rood overbehandeling. Ratio's van elke categorie, zoals weergegeven in RATIOS of in OVERZICHT, zijn ideaal om het effect van een interventie te controleren, zoals het wijzigen van het schema. TOTAAL geeft een snelle indruk van de kwaliteit van het leven. Alle diagrammen kunnen worden aangepast: kies begin- of einddatum, pan, zoom of sla op.
Dit is een voorbeeld van het dopaminerge dysregulatiesyndroom. Onze website heeft verschillende voorbeelden om patronen te herkennen.