Suggesties voor een aanpak

De belangrijkste manier om de Parkinson-smartwatch te gebruiken, zou kunnen zijn om uw patiënt te vragen zijn toestand op het horloge te registreren, gedurende enige tijd, bijvoorbeeld 2 weken. Vervolgens opent u zijn portal om een indruk te krijgen van het verloop van de ziekte.

Gebruik medicatieherinneringen voor meer compliance. Die kunnen foto's tonen op het horlolge van de dan in te nemen pillen. 

Aan de foto's kunt u zien hoe creatief patiënten zijn. Sommigen hebben mogelijk hulp nodig bij het kiezen of maken van foto's die optimaal herinneren aan het nemen van de juiste medicijnen. Een goede optie is de pillen van een dag te groeperen per tijd, en er per tijd een foto van te maken met een mobiele telefoon. Die kan in de portal geplaatst worden bij de juiste tijd.

Vragen die via een dagboek kunnen worden beantwoord

  • Wat is de algemene kwaliteit van leven: hoeveel groen is aanwezig in het totale TOTALE diagram? Meer dan de voorgaande periode (gebruik de schuifregelaars)?
  • Is de eerste dosis voldoende? zie delayed-on
  • Is het wearing-off aanwezig? Algehele onderbehandeling (veel geel)? Gerelateerd aan een depressie?
  • Wearing off als gevolg van maaltijden? Controleer de tijd tussen maaltijden (blauwe blokjes) en pillen (paarse blokjes).
  • Zijn er dyskinesieën (rood)? Zijn ze piekdosis gerelateerd of difasisch? Controleer of het geen tremor is, door te vragen of via een video.
  • Is therapietrouw ok? Onregelmatige inname van pillen? medicatieherinneringen instellen!
  • Ernstige 'on-off'-schommelingen en craving gerelateerd aan het dopaminerge dysregulatiesyndroom?
  • Eventuele slaapafwijkingen (zwarte balken)?
  • Off vooral later in de middag? Een siësta kan in dit geval meer baten dan ophogen van levodopa.
  • Zijn er symptomen geregistreerd als klikbare gebeurtenissen, gekozen uit de symptomenlijst? Zijn dit bijwerkingen?

Een dagboek laat misschien niet altijd zien wat je verwacht. Twee veelvoorkomende valkuilen: sommige patiënten registreren tremor als rood. Vraag het hen, of laat ze een korte video maken. Geel is niet altijd 'off', het kan ook te maken hebben met perceptie, b.v. als gevolg van depressie. Vragen naar de gemoedstoestand kan genoeg zijn om dit duidelijk te krijgen, anders laat u de partner een week of zo scoren op het horloge. Een grote discrepantie kan wijzen op depressie.

Afhankelijk van het soort problemen, kunt u nu uw behandelplan wijzigen en de patiënt vragen om een week of meer op te nemen voor het volgende bezoek. Sommige patiënten geven er de voorkeur aan om door te gaan met de registratie, anderen geven de voorkeur aan wat rust. Het horloge is ontworpen voor minimale inspanning. Waar het om gaat, is het vinden van een balans tussen last en meer informatie. Het coachen van uw patiënt bij het gebruik van het horloge en het actief bespreken van een behandelplan wordt meestal zeer op prijs gesteld. Het systeem biedt directe feedback, die dit proces ondersteunt.

Farmacologisch beheer van responsfluctuaties is een stuk eenvoudiger als u de levodopa-kinetiek probeert te reconstrueren. Het dagboek geeft aan waar levodopa te laag is (tijdens uit perioden, geel) of te hoog (meest dyskinesie, rood). Combineer deze met de momenten waarop de medicatie werd ingenomen (blauwe blokjes), om een ​​weloverwogen schatting te maken van het verloop van de levodopa-niveaus gedurende een dag. Nu kunt u misschien voorspellen wat er zal gebeuren als u een dosis verandert.

Maaltijden interfereren met de opname van levodopa. Het vergroten van het tijdsinterval tussen een pil en een maaltijd kan de opname verhogen.

Gebruik de kaarten in combinatie met telefonische afspraken. Veel patiënten zullen het waarderen.

Gebruik de grafieken voor feedback. Het motiveert patiënten ook voor betere therapietrouw.

De verschillende soorten diagrammen helpen u om een ​​snelle indruk van fluctuaties te krijgen. Sla diagrammen op met een eenvoudige klik, bijvoorbeeld om ze toe te voegen aan uw elektronische patiëntendossiers. Gebruik de schuifregelaars om verschillende periodes te vergelijken.