Voorbeeld casus

Het Parkinson Smartwatch-systeem is ontworpen om u en de patiënt met de ziekte van Parkinson te ondersteunen, vooral wanneer responsfluctuaties optreden, zoals wearing-off, 'on-off', delayed-on, dyskinesieën , peakdose dyskinesie, difasische dyskinesie, niet-motorische symptomen.

De belangrijkste functie is een elektronisch dagboek-systeem, waarmee een patiënt u laat zien welke uren 'off' zijn (stijf, langzaam, tremor, enz., wat wijst op te lage l-dopa-spiegels), goed of dyskinetisch (die meestal aan de piek van de dosis gerelateerd zijn).

IMG_0620

De bewegings-status wordt eenvoudig door de patiënt vastgelegd met een enkele tik op het horloge en ondersteund door versnellingsmeters. Het systeem maakt gebruik van kleuren: groen is ok, geel is uit, rood staat voor dyskinesie. Het continuüm op het horloge wordt omgezet in zeven intervallen voor presentatie in kaarten.

AE3920AB-9EE2-4B43-AA45-7D74CC35443B.width-800

Patiënten registreren ook een gebeurtenis wanneer ze eten, pillen slikken of gaan slapen. Gewoon door op een pictogram op het horloge te tikken.

Ze kunnen ook op een tekst=item (een woord of een korte zin) uit een bewerkbare gepersonaliseerde lijst tikken om dit als een gebeurtenis in het dagboek te scoren. Afhankelijk van de problemen of behoeften van een patiënt, zou u of de patiënt symptomen aan de lijst kunnen toevoegen (bijvoorbeeld niet-motorische symptomen), bijwerkingen of elk event-label om u te helpen meer inzicht te krijgen. Gegevens worden in een veilige omgeving in de cloud opgeslagen, waardoor ze overal beschikbaar zijn. Wanneer u zich aanmeldt, vindt u een lijst met al uw patiënten, om er een te kiezen. Opgenomen gebeurtenissen worden gepresenteerd in een agenda schema, met veel handige functies, zoals een gemiddelde of percentagekaart. Ze zullen in detail worden uitgelegd in de volgende secties.
3FA61CEC-0F4C-4697-BAE4-C169B00AD0A6.width-800
816D2C63-E6A0-4E6E-8403-8AD8389072A2.width-800
0A61D31A-4529-498E-822E-EB78A7FEC5C2.width-800

Met deze gedetailleerde registratie van het verloop van responsfluctuaties krijgt u inzicht in het farmacokinetisch profiel van een patiënt, waarmee u het medicatieschema kunt aanpassen. We presenteren verschillende voorbeelden en behandelstrategieën op deze site.

Parkinson smartwatch biedt de patiënt ook een gepersonaliseerd systeem om de therapietrouw te verbeteren: een slim systeem voor medicatieherinnering geeft een beeld van de pillen op het gewenste tijdstip op het horloge.

728AF57B-B788-4544-AC1E-3154AEC62247

Een 62-jarige man heeft sinds 3 jaar Parkinson, behandeld met levodopa / carbidopa, driemaal daags.

Hij vertelt u dat hij redelijk tevreden is, dat hij vrij goed functioneert en niet ontevreden is over het huidige behandelschema.

Vorige week begon hij zijn toestand te registreren met de Parkinson smartwatch.

Hij las de instructies op de website en bekeek de video. 

Hij vertelt u wat hij deed:

IMG_0648.original

Hij gebruikte alleen de linker gele helft van de 'regenboog' om zijn motorstatus te registreren, omdat hij nooit dyskinesie had. Hij registreerde ook maaltijden, slaap en pil-inname met behulp van deze pictogrammen.

3638E937-888E-4722-94E6-2A10316C75C6.width-500
19789028-5804-4054-AEEE-539CEFD2CF40.width-500
0D4F4EB6-F0A0-4036-B7EB-7329AE1F23C6.width-500

Hij vraagt u om verbinding te maken met zijn portal, waar gegevens kunnen worden bekeken.
U zoekt zijn naam op in uw persoonlijke lijst van uw patiënten die de Parkinson-smartwatch gebruiken. (tip: gebruik de handige zoekfunctie)
In zijn portal geeft een grafiek de gemiddelde score van de afgelopen dagen weer:

816D2C63-E6A0-4E6E-8403-8AD8389072A2.width-800

U herkent een consistente 'off'-periode om 19.00 uur. De patiënt bevestigt dit: rond deze tijd blijft hij thuis, omdat hij weet dat de dingen erger worden, hij kan nauwelijks iets nuttigs doen. Jullie spreken af het behandelschema te wijzigen. U begint met het advies de laatste pil van de dag een uur eerder in te nemen.
Drie weken later kijkt u tijdens een telefonisch consult weer naar zijn kaart: de 'off'-periode is verdwenen. De patiënt bevestigt dit. Hij stopt nu even met het opnemen van zijn status, maar hervat deze in de maand voorafgaand aan de volgende afspraak, om u dan weer een indruk van zijn toestand te geven.

Een 54-jarige man vertelt u dat zijn leven een zooitje is. Hij ervaart Parkinson als een vijand die altijd wint. U vraagt hem om een paar dagen te registreren met de Parkinson smartwatch.

Dit is de resulterende kaart:

3FA61CEC-0F4C-4697-BAE4-C169B00AD0A6.width-800

U concludeert dat het beeld nogal lijkt op hoe hij zijn leven beschrijft. Zijn hele schema is erg chaotisch. De paarse kleine blokken geven aan wanneer pillen zijn ingenomen. Dit lijkt ook willekeurig te gebeuren. Hij kan niet precies uitleggen hoe hij het doet, wanneer hij dat nodig vindt, of geleid door 'onderbuikgevoel'.  Maar als hij naar de grafiek kijkt, is hij het met u eens dat dit geen handige manier is om een consistente respons te krijgen.

Samen beslist u om de behandelstrategie te veranderen in een met meer consistentie. U bereidt hem voor en vertelt dat dit geen onmiddellijk succes zal zijn. Door zijn status te volgen met de grafieken, kunt u het behandelingsschema geleidelijk aanpassen.

Hij zal de medicatieherinnering van Parknson smartwatch gaan gebruiken, met een regelmatig schema van levodopa / carbidopa 4 keer per dag, waarvan u geleidelijk de dosis aanpast.